Over Griët


Ik heb hart voor herstel. Ik wil graag een hersteller zijn. Herstellers zien in mensen wie ze kunnen worden. Niet als de mens met het rugzakje maar als mens met unieke gaven en talenten. Zij zien gebrokenheid als kans om te groeien. Gebruiken hun pijn om dichterbij mensen te komen. Omarmen hun onhebbelijkheden en accepteren die van anderen. En benutten ruzie als een katalysator voor een betere relatie. En dat proces wil ik graag delen met jou.

Mijn werkende leven begon als voedingswetenschapper. Ik kwam naar Amsterdam om promotieonderzoek te doen naar diabetes. Na een aantal jaren wilde ik niet meer achter een computer zitten en ben overgestapt naar sociaal werk in mijn buurt. Als sociaal ondernemer heb ik vervolgens een taartenbakkerij opgezet en daar ontdekte ik dat mijn hart ligt bij het coachen van mensen. Ik kon goed luisteren naar mensen maar had geen tools voor echte verandering. In de opleiding Christelijke Integratieve Therapie van Groundwork kreeg ik deze tools vanuit zowel de psychologie als de theologie.

Persoonlijk heb ik ook een hele ontwikkeling doorgemaakt. In mijn werk en relaties werd ik met mezelf confronteerd en ik pakte de uitdaging aan. Ik bezocht retraites, bezinningsweekenden en een psycholoog. Ik kreeg inzicht in mijn verhaal. Bij Groundwork heb ik leren voelen en ervaren dat herstel pas kan plaatsvinden door emoties heen. Tijdens de opleiding heb ik veel herstel ontvangen. Ik ben nog steeds in proces en ik vind het het mooiste dat er is!

Ik heb hart voor herstel van je zelfbeeld, je relaties (mensbeeld), je relatie met God (godsbeeld) en wereldbeeld. Al deze vier windrichtingen werken mee en kan je inzetten in jouw eigen proces. Ik werk vanuit acceptatie en respect voor wie jij bent en wat jij gelooft.